top of page
XD3D2665f%20ja%20(1)_edited.jpg

yoga, vedená meditácia, soundhealing &

vedená afirmácia

s vierkou ayisi

YOGA:

Koncept Inspirit yogy s Vierkou Ayisi spočíva v troch fázach tréningu. Hodina začína niekoľko minútovým hĺbavým vnímaním a upokojovaním svojho vnútra, svojich pocitov a myšlienok. Ďalej sa venujeme základným aj pokročilejším yogovým pozíciám v príjemnom tempe a prechodoch. V sprievode inšpirujúcej, krásnej hudby. Tréning končí uvoľňujúcou meditáciou. Obnovujeme svoju vnútornú energiu, silu a krásu.

Cvičenie je vhodné pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

VEDENÁ MEDITÁCIA:

Prostredníctvom vedenej meditácie sa ponárame do svojich vlastných myšlienkových procesov, emócií a sústredíme sa na všetky časti svojho tela. V ľahu alebo v sede koncentrujeme pozornosť na evokovanie pozitívnych energií vo svojom vnútri.

Vizualizačne sa prenášame na miesta, ktoré v nás kultivujú pocit zdravia, vitality, slobody, lásky a spojenia s prírodou. Učíme sa na chvíľu odpájať sa od záležitostí bežného života a povznášame svoje vedomie na vznešenejšie myšlienky o sebe a svojom okolí. Zároveň dávame priestor novým, kreatívnym nápadom pre sebarealizovanejší život.  Pracujeme so svojím vnútorným rozpoložením a pozorovaním svojho vnútra sa učíme viesť pokojnejší a šťastnejší život, po akom túžime.

Taktiež regenerujeme a uvoľňujeme svalstvo celého tela a učíme sa ako správne relaxovať, dýchať a byť pokojný. Témy meditácii sa vždy obmieňajú a meditácie sú vhodné pre ženy, mužov a všetky vekové kategórie.

ZVUKOTERAPIA (SOUNDTHERAPY)

Zvuková terapia pri ktorej sa z akejkoľvek disharmónie na našej fyzickej, psychickej a emocionálnej úrovni, vytvára harmónia. Pomocou vibrácie a frekvencie zo špeciálnych rezonančných nástrojov,

získavame stratenú rovnováhu, zdravie, spokojnosť, uvoľnenosť a radosť.

VEDENÁ AFIRMÁCIA:

Afirmácie sú to jednoduché, krátke a silné vety - vyjadrenia, ktoré sa používajú na upravenie alebo úplne eliminovanie negatívnych alebo nepriaznivých myšlienok a pocitov.

Pomáhajú nám detailne definovať a formulovať, čo by sme si do svojich životov radi pritiahli a čo by sme radi pozmenili a ozdravili, v rôznych oblastiach nášho života.

Pravidelným opakovaním sa naše afirmácie, touto vysoko efektívnou metódou, stanú našou novou pravdou a  skutočnosťou. Afirmácie lámu vzorce negatívnych myšlienok a napomáhajú očistiť naše myšlienky a pomáhajú rekonštruovať dynamiku nášho mozgu.

 

Väčšina ľudí má negatívnych až 80% myšlienok počas dňa. Čo nesmierne ovplyvňuje každodenný život, zdravie, náladu, vzťahy s ľuďmi, prácu, úspech a celkový obraz o sebe samom. Myšlienky, ktoré si pravidelne myslíme, sú väčšinou automatizované myšlienkové programy/vzorce z podvedomej mysle, ktoré sme nevedome nadobudli rôznymi zážitkami v našom živote.

 

Nezabúdajme, že afirmáciami priťahujeme do nášho života to čo po čom finálne túžime a preto sa vo svojich afirmáciách vyjadrujeme akoby sme už dosiahli a prežívali výsledok našich želaní. Otvorme naše vedomie novým pozitívnym možnostiam, nápadom a uhlom pohľadu. A nechajme sa prekvapiť, úžasnými zmenami, príležitosťami, okolnosťami a ľuďmi, ktorí sa zrazu v našom živote ukážu.

Každú hodinu začíname príjemnou vedenou meditáciou, aby sme sa dostali do stavu upokojenia. Hodina je vhodná naozaj pre každého, kto sa chce pozitívne naladiť.

SYNCHRONIZÁCIA SRDCA & MYSLE:

Každý z nás túži uskutočniť svoje sny, vízie a ciele, vo svojom každodennom živote. Či už sa chceme cítiť mierumilovne, celistvo a šťastne alebo chceme dosiahnuť svoje vysnívané pracovné ciele a ideálne partnerské a rodinné vzťahy. Či sa chceme ozdraviť na fyzickej a emocionálnej úrovni alebo hľadáme istejšie finančné zabezpečenie.

 

Sústredením svojej pozornosti na prítomný okamih, vedomím koordinovaným svojich myšlienok a preciťovaním emócií, ktoré sú súhlasné s našimi víziami a myšlienkami, vytvárame nové možnosti v širokom neobmedzenom poli príležitosti okolo nás.

 

Synchronizáciou nášho srdca a mysle, počas našej lekcie, vedome preciťujeme taký stav, akoby sme už prežívali, preciťovali a dosiahli, to po čom v súčasnosti túžime, ešte predtým ako sa to v našom živote objaví. Správnymi technikami vedených afirmácií, meditácie a vizualizácie, sa učíme otvárať sa prijatiu všetkých krásnych a nových životných možností a príležitosti, ktoré si vo svojom živote prajeme mať. 

 

Vedomými, pozitívnymi myšlienkami a šťastnými, láskyplnými a vďačnými emóciami, prenastavujeme svoje vnútorne rozpoloženie a stav bytia hneď ráno, pred začatím dňa. A teda sami seba nanovo učíme, ako robiť lepšie rozhodnutia, ako lepšie reagovať a ako lepšie konať. 

 

Synchronizáciou frekvencie našej myšlienky a magnetizmu našej emócie, meníme svoje vnútorne vyžarovanie a to čo do svojho života priťahujeme. Inými slovami, prácou synchronizácie pripravujeme svojej srdce a svoju myseľ na našu vlastnú, krásnu budúcnosť a stav bytia.

HARMONOGRAM HODÍN PRE VEREJENOSŤ:

 

NA HODINY SA MOMENTÁLNE TREBA PRIHLASOVAŤ NA

INSPIRITAGENCY@YAHOO.COM

 

SYNCHRONIZÁCIA SRDCA & MYSLE

PONDELOK: 18:00 - 19:00 /8€/

SOUNDHEALING SLOVAKIA CENTRUM

(RAČIANSKÁ 69/B )

YOGA

UTOROK: 18:00 - 19:00 /7€/

SOUNDHEALING SLOVAKIA CENTRUM

(RAČIANSKÁ 69/B )

VEDENÁ MEDITÁCIA & SOUNDHEALING:

STREDA: 18:30 - 19:30  /12€/

SOUND HEALING SLOVAKIA CENTRUM 

! Rezervácie miest: www.soundhealingslovakia.sk !

(RAČIANSKÁ 69/B BA)

bottom of page