ONLINE PROGRAM 

VEDENÁ AFIRMÁCIA A ZVUKOTERAPIA 

S VIERKOU AYISI

*21 DŇOVÝ OZDRAVUJÚCI & TERAPEUTICKÝ PROGRAM

*DVE RÔZNE SÉRIE NA VÝBER

*KAŽDÁ SÉRIA OBSAHUJE TRI DIELY

*JEDEN DIEL JE URČENÝ VŽDY NA JEDEN CELÝ TÝŽDEŇ

*IDEÁLNE POČÚVAŤ V KĽUDE A V PLNEJ KONCENTRÁCII

*IDEÁLNE VYSLOVOVAŤ AFIRMÁCIE NAHLAS

VEDENÁ POZITÍVNA AFIRMÁCIA:

Hodina vedenej afirmácie pozostáva v rôznych technikách opakovania pozitívnych viet a tvrdení sama/sám pre seba. Každú hodinu začíname príjemnou vedenou meditáciou, aby sme sa dostali do stavu upokojenia tela, mysle aj srdca. Afirmácie sú jednoduché, krátke a silné vyjadrenia alebo tvrdenia, ktoré sa používajú na upravenie alebo úplne eliminovanie negatívnych alebo nepriaznivých myšlienok a pocitov.

Väčšina ľudí má negatívnych až 80% myšlienok počas dňa. Čo nesmierne ovplyvňuje každodenný život, zdravie, vzťahy s ľuďmi, prácu, úspech a celkový obraz o sebe samom.

Pomocou pozitívnych afirmácií môžme nahradiť často negatívne vnútorne rozhovory so sebou, ich pozitívnymi verziami. Afirmácie sú vety a tvrdenia zamerané na pozitívne ovplyvnenie vedomia a podvedomia, a tým výsledne pozitívne ovplyvňujú to ako rozmýšľame, ako sa cítime, naše návyky, vzťahy a naše správanie. A hlavne nám pomáhajú detailne definovať a formulovať, čo by sme si vo svojich životoch radi manifestovali.

Slová, ktoré tvoria afirmáciu, pravidelným, dlhodobým opakovaním, automaticky vytvárajú v mysli súvisiace mentálne obrazy a predstavy, ktoré nás inšpirujú, motivujú a dodávajú energiu na dosiahnutie pozitívneho, zdravého a šťastného života, po akom túžime. Hodina je vhodná naozaj pre každého, kto sa chce pozitívne naladiť.

ZVUKOTERAPIA:

Zvuková terapia pri ktorej sa z akejkoľvek disharmónie na našej fyzickej, psychickej a emocionálnej úrovni, vytvára harmónia. Pomocou vibrácie a frekvencie zo špeciálnych rezonančných nástrojov,

získavame stratenú rovnováhu, zdravie, spokojnosť, uvoľnenosť a radosť.

TÉMY AFIRMÁCIÍ 1.SÉRIA:

1. SEBALÁSKA - POZITÍVNE & LÁSKYPLNÉ NALADENIE VOČI SAMÝM SEBE A SVOJMU ŽIVOTU

2. SEBAPRIJATIE - PRIJATIE A RADOSŤ SO SVOJHO TELA, FANTASTICKÉ ZDRAVIE & FUNGOVANIE TELA.

ŽIVOTOSPRÁVA, FYZICKÁ KONDÍCIA & REGENERÁCIA

3. LUNÁRNE OČISTENIE OD NEGATIVITY, POVZDVIHNUTIE SEBALÁSKY, SÚCITU & SEBAHODNOTY

TÉMY AFIRMÁCIÍ 2. SÉRIA:

1. SEBALÁSKA - POZITÍVNE & LÁSKYPLNÉ NALADENIE VOČI SAMÝM SEBE A SVOJMU ŽIVOTU

2. SEBAPRIJATIE - PRIJATIE A RADOSŤ SO SVOJHO TELA, FANTASTICKÉ ZDRAVIE & FUNGOVANIE TELA.

ŽIVOTOSPRÁVA, FYZICKÁ KONDÍCIA & REGENERÁCIA

3. LUNÁRNE OČISTENIE OD NEGATIVITY, POVZDVIHNUTIE SEBALÁSKY, SÚCITU & SEBAHODNOTY

LINK NA VSTUP DO PROGRAMU OBDRŽÍTE V EMAILI HNEĎ PO ZAKÚPENÍ

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon