Koncept Inspirit yogy s Vierkou Ayisi spočíva v troch fázach tréningu. Hodina začína niekoľko minutovým hĺbavím vnímanim svojho vnútra, svojich pocitov a myšlienok. Učíme sa preciťovať samého seba ako pozorovateľ vo svojom srdci a mysli. Ďalej sa venujeme základným aj pokročilejším yogovým pozíciám v pohybe – v sede a v stoji. Do pozícii prechádzame vo flow, v prirodzenom prúde, postupným cieleným uvoľňovaním tela a zapájaním jednotlivých svalových patrií. Tréning končí vizualizačnou meditáciou alebo sebareflektívnou relaxáciou. Obnovujeme svoju vnútornú energiu, silu a krásu. Objavujeme spôsob ako viesť pokojný a vyvážený život. Cvičenie je vhodné aj pre začiatočníkov.

hodiny

inspirit yogy online

Možnosť zakúpenia si rôznych cenovo výhodných balíčkov na INSPIRIT YOGU 

nájdete tu:

https://ayisiyoga.sk/online/

(kliknutím na "Vierka Ayisi" sa dostanete priamo na možnosť zakúpenia si balíčku)

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon