Každý z nás túži uskutočniť svoje sny, vízie a ciele, vo svojom každodennom živote. Či už sa chceme cítiť mierumilovne, celistvo a šťastne alebo chceme dosiahnuť svoje vysnívané pracovné ciele a ideálne partnerské a rodinné vzťahy. Či sa chceme ozdraviť na fyzickej a emocionálnej úrovni alebo hľadáme istejšie finančné zabezpečenie.

 

Sústredením svojej pozornosti na prítomný okamih, vedomím koordinovaným svojich myšlienok a preciťovaním emócií, ktoré sú súhlasné s našimi víziami a myšlienkami, vytvárame nové možnosti v širokom neobmedzenom poli príležitosti okolo nás.

 

Synchronizáciou nášho srdca a mysle, počas našej lekcie, vedome preciťujeme taký stav, akoby sme už prežívali, preciťovali a dosiahli, to po čom v súčasnosti túžime, ešte predtým ako sa to v našom živote objaví. Správnymi technikami vedených afirmácií, meditácie a vizualizácie, sa učíme otvárať sa prijatiu všetkých krásnych a nových životných možností a príležitosti, ktoré si vo svojom živote prajeme mať. 

 

Vedomými, pozitívnymi myšlienkami a šťastnými, láskyplnými a vďačnými emóciami, prenastavujeme svoje vnútorne rozpoloženie a stav bytia hneď ráno, pred začatím dňa. A teda sami seba nanovo učíme, ako robiť lepšie rozhodnutia, ako lepšie reagovať a ako lepšie konať. 

 

Synchronizáciou frekvencie našej myšlienky a magnetizmu našej emócie, meníme svoje vnútorne vyžarovanie a to čo do svojho života priťahujeme. Inými slovami, prácou synchronizácie pripravujeme svojej srdce a svoju myseľ na našu vlastnú, krásnu budúcnosť a stav bytia.

 

PONUKA LIVE PROGRAMU SYNCHRONIZÁCIE:

 45 MINÚTOVÁ LEKCIA

2X DO TÝŽDŇA O 7:00 RÁNO

PONDELKY & STREDY

CENA:

19,99 € / SPOLU 8 LEKCIÍ

LIVE LEKCIA PREBIEHA CEZ APLIKÁCIU GOOGLE MEET, KTORÚ SI TREBA NAINŠTALOVAŤ DO MOBILU ALEBO POČÍTAČU A PRIHLÁSIŤ SA DO NEJ EMAILOM A HESLO.

NA LEKCIU SA TREBA PRIPOJIŤ PRESNE NA ČAS.

AK LEKCIU NESTIHNETE, BUDETE JU MAŤ K DISPOZÍCII V ARCHÍVE

LINK A INFO K PRIPOJENIU VÁM POŠLEME PO ZAKÚPENÍ NA VÁŠ EMAIL.

LIVE

SYNCHRONIZÁCIA

SRDCA & MYSLE

RANNÉ LEKCIE S VIERKOU AYISI