top of page
D05D819A-813D-409B-9532-E76351BD6174_edi

MEDITÁCIA & PRÁCA S
VNÚTORNÝM ROZPOLOŽENÍM

S VIERKOU AYISI

Každý z nás túži uskutočniť svoje sny, vízie a ciele, vo svojom každodennom živote. Či už sa chceme cítiť mierumilovne, celistvo a šťastne alebo chceme dosiahnuť svoje vysnívané pracovné ciele a ideálne partnerské a rodinné vzťahy. Či sa chceme ozdraviť na fyzickej a emocionálnej úrovni alebo hľadáme istejšie finančné zabezpečenie.

 

Sústredením svojej pozornosti na prítomný okamih, vedomím koordinovaným svojich myšlienok a preciťovaním emócií, ktoré sú súhlasné s našimi víziami a myšlienkami, vytvárame nové možnosti v širokom neobmedzenom poli príležitosti okolo nás.

 

Synchronizáciou nášho srdca a mysle, počas našej lekcie, vedome preciťujeme taký stav, akoby sme už prežívali, preciťovali a dosiahli, to po čom v súčasnosti túžime, ešte predtým ako sa to v našom živote objaví. Správnymi technikami vedených afirmácií, meditácie a vizualizácie, sa učíme otvárať sa prijatiu všetkých krásnych a nových životných možností a príležitosti, ktoré si vo svojom živote prajeme mať. 

 

Vedomými, pozitívnymi myšlienkami a šťastnými, láskyplnými a vďačnými emóciami, prenastavujeme svoje vnútorne rozpoloženie. A teda sami seba nanovo učíme, ako robiť lepšie rozhodnutia, ako lepšie reagovať a ako lepšie konať. 

 

Synchronizáciou frekvencie našej myšlienky a magnetizmu našej emócie, meníme svoje vnútorne vyžarovanie a to čo do svojho života priťahujeme. Inými slovami, prácou synchronizácie pripravujeme svojej srdce a svoju myseľ na našu vlastnú, krásnu budúcnosť a stav bytia.

HARMONOGRAM HODÍN:

 

NA HODINY SA MOMENTÁLNE TREBA PRIHLASOVAŤ NA

INSPIRITAGENCY@YAHOO.COM

 

UTOROK: 19:30 - 20:30 /8€/

ANIMA UNIVERSUM

(BLUMENTÁLSKA 3)

bottom of page