YOGA PRE DETI S VIERKOU AYISI

IDEÁLNE PRE VEKOVÚ KATEGÓRIU OD 4 - 7 ROKOV 

"Po mojich dlhoročných skúsenostiach s výučbou pohybu a tanca aj pre deti a mládež, som sa rozhodla rozšíriť svoju yogovú výučbu aj pre deti mladšieho veku. Verím, že práve prostredníctvom yogy môžme vniesť do celého života dieťaťa, už od mladého veku, pevné základy zdravých fyzických návykov a rôznych benefitov. Od pozitívneho, láskyplného vnímania seba a svojho prostredia, až po schopnosť pokojne riešiť situácie, rozvážne sa rozhodovať a správne reagovať na rôzne životné impulzy a zmeny.

 

Zároveň je to milá a veselá forma pravidelného cvičenia a udržiavania dieťaťa vo fyzickej kondícii, flexibilite a v správnom držaní tela. Čo je dobrým základom aj k iným športom a zároveň skvelým doplnkom k akýmkoľvek iným pohybovým aktivitám dieťaťa".

Vierka Ayisi

BENEFITY CVIČENIA YOGY OD MLADÉHO VEKU:

Dobré zdravie

Flexibilita

Sústredenosť

Sebaúcta

Prítomnosť

Prepájanie hemisfér

Mier v tele a mysli

Pokojná sociálna interakcia

Uvedomovanie tela

Disciplína

Zlepšenie pozornosti

Emocionálne vyváženie

Koordinácia

HARMONOGRAM:

 KAŽDÚ STREDU A PIATOK O 10:00

(CVIČENIE JE K DISPOZÍCII ONLINE 24 HODÍN, V PRÍPADE, ŽE VÁM ČASY NEVYHOVUJÚ) 

CENA

MESAČNÝ BALÍČEK 

4x CVIČENIE: 10,99€       8x CVIČENIE: 20,99€

UKÁŽKA YOGY PRE DETI