"Pravidelnou prácou sebapoznávania, yogy a sebaozdravenia, získavame harmóniu, pokoj, porozumenie a očistenie. Tým prebúdzame povahu svojho pravého ja, ktoré je plné mieru, súcitu a čistej lásky"

yoga: cesta za volaním z tvojho vnútra
1
PRAVIDELNÉ HODINY
YOGY, MEDITÁCIE, SYNCHRONIZÁCIE A ZVUKOTERAPIE
 S VIERKOU AYISI

NA HODINY SA MOMENTÁLNE TREBA PRIHLASOVAŤ NA

INSPIRITAGENCY@YAHOO.COM

 

SYNCHRONIZÁCIA SRDCA & MYSLE

PONDELOK: 19:30 - 20:30 /8€/

ANIMA UNIVERSUM

(BLUMENTÁLSKA 3)

YOGA

UTOROK: 18:00 - 19:00 /7€/

ANIMA UNIVERSUM

(BLUMENTÁLSKA 3)

VEDENÁ MEDITÁCIA & SOUNDTHERAPY (ZVUKOTERAPIA):

STREDA: 19:30 - 20:30  /10€/

ANIMA UNIVERSUM

(BLUMENTÁLSKA 3)

 

1/5
yogové & poznávacie pobyty
Yoga at Home