top of page
XD3D2633dd.jpg

vierka ayisi

Zakladateľka INSPIRIT AGENCY

 

"Pravidelnou prácou sebapoznávania, yogy a sebaozdravenia, získavame harmóniu, pokoj, porozumenie a očistenie. Tým prebúdzame povahu svojho pravého ja, ktoré je plné mieru, súcitu a čistej lásky"

Na ceste svojho života pochopila, že jej  poslaním je vedenie a vznietenie ostatných, aby prebývali vo vnútornom mieri, šťastí, zdraví a harmónií. Vedomí si princípov samoliečenia a fungovania svojho vlastného vnútra. A to na úrovni mysle, tela, srdca a duše.

 

Vierka je certifikovaná inštruktorka, ktorá sa venuje výučbe rôznych typov lekcií, terapií a workshopov. Jej úprimnosť, transparentnosť a bohaté skúsenosti dodávajú jej hodinám yogy, meditácie, zvukoterapie a synchronizácie srdca a mysle, jedinečnú autenticitu, energiu a dôveryhodnosť. 

 

Taktiež organizuje prednášky, podujatia & pobyty zamerané na zdravý životný štýl, rozvoj a prehlbovanie poznania seba. V rámci svojich workshopov prednáša a organizuje ženské diskusné kruhy na témy vnútornej radosti, harmónie a sily.

 

Hlavným cieľom jej práce je zvyšovanie vedomého bytia, vykročenie do úplného potenciálu pochopenia a vyjadrenia seba a odstránenie ilúzie, ktorá nám bráni v expanzii radosti, pokroku a dosahovaní našich životných cieľov a poslaní.

 

Cestovanie, štúdium, rôzne kurzy v zahraničí aj doma, Vierke poskytli všestranný pohľad na zdravé bytie a zdravé fungovanie a na to, ako si pomôcť pri odstraňovaní základných príčin nerovnováhy v rôznych oblastiach nášho života.

 

Vierka pravidelne organizuje exotické sústredenia v krajinách ako Bali, Thajsko, Maroko a Afrika. 

 

Svoju prácu, kurzy a terapie, taktiež ponúka vo forme online.

INSTAGRAM @VIERKA_AYISI​​

bottom of page